Detta bör du känna till om husmusen

Spread the love

En del möss kan vara söta och roliga husdjur, men husmusen är inte ett av dessa. Och när en gnagare tar sig in i ditt hem genom en spricka eller springa eller gnager på en gipsvägg, förvaringslådor eller papper, eller till och med på ledningar för att bygga bo – medan den urinerar och släpper avföring här och där, kan den vara en hälsofara för din familj.

Men eftersom möss är små nattdjur som bygger sina bon på otillgängliga ställen kanske du inte ens vet om att du har ett problem förrän antalet möss blir för stort och du har ett seriöst problem att ta itu med.

Så hur kan du veta om du har möss i huset? Och varför orsakar de hälsoproblem? Följande är en guide för att identifiera husmöss, hur de beter sig, vilka smittor de kan sprida, vilka skador de kan ge upphov till och vilka tecken som finns på att du har möss i huset.

Identifiera husmusen

Husmusen är liten och har en smal kropp, och dess fysiska egenskaper inkluderar:

 • Kroppslängd: 5–8 cm
 • Svans: 7,5- 10 cm lång och utan päls
 • Vikt: mindre än 30 gram
 • Färg: vanligen ljusbrun till grå
 • Huvud: litet med små svarta ögon, spetsig nos och stora öron

Musens beteende

 • Möss är nattdjur, vilket innebär att de är mest aktiva på natten – när större delen av din familj sover.
 • Musen är så flexibel att den kan komma in i ditt hem genom en springa eller ett hål så litet som 0,6 cm.
 • En mus kan hoppa 30 cm, och klättra 30 cm uppför släta vertikala väggar.
 • Den kan springa 3,5 meter per sekund och simma så långt som 800 meter.
 • Musen är väldigt nyfiken och kommer att gnaga eller äta på alla möjliga livsmedel som finns tillgängliga i huset, samt även andra hushållsprodukter som lim eller tvål.
 • Den behöver inte något separat vatten utan kan överleva på vattnet som finns i maten den äter.

Tecken på att du har möss i huset

Även om möss sällan springer öppet under dagen (om du inte har ett stort angrepp i huset), så lämnar de ändå tecken på sin närvaro. Håll utkik efter:

 • Döda eller levande möss.
 • Bon eller högar med bomaterial.
 • Gnagda hål i livsmedelsvaror, högar med papper, isolering, etc.
 • Matrester eller förpackningar som lämnats kvar.
 • Avföring som är 3-6 mm med spetsiga ändar.
 • Päls.
 • Spår som indikeras av smala gångar där damm eller smuts har avlägsnats, fettfläckar är synliga eller urinspår är synliga under ultraviolett ljus.

Du kan också:

 • Höra mössen ila fram på trä- eller laminatgolv.
 • Känna lukten av avföringen om du har ett stort angrepp i huset.

Sjukdomar och skador: Varför är möss ett problem?

Sjukdomar: Enligt CDC, sprider möss och råttor mer än 35 sjukdomar direkt till människor genom kontakt med avföring, urin, saliv eller genom bett. Människor kan också få sjukdomar som sprids från gnagare indirekt, genom fästingar, kvalster eller loppor som har suttit på en infekterad gnagare.

Ett fåtal av sjukdomarna som kan bäras eller överföras av möss är:

 • salmonella
 • fläckfeber
 • leptospiros
 • råttbettsfeber
 • lymfocytär meningit(aseptisk hjärnhinneinflammation, hjärninflammation ellermeningoencefalit)
 • bandmask eller ringmask

Skador: Möss är också ett problem eftersom de:

 • Inte kan kontrollera sin blåsa, så de skvätter urin var de än befinner sig.
 • Lämnar efter sig spillning 50-75 gånger per dag.
 • Kanfå upp till 35 ungar varje år – från en enda hona.
 • Orsakar strukturella skador genom gnagning och att de bygger bon.
 • Äter och kontaminerar livsmedel med urin, avföring och päls.
 • Orsakar skador som uppgår till mer än $1 miljarder varje år i USA.

Byggkrossen.se